I am sitting

Likis.

I am standing

Hueris.

I am eating

Hompis.

I am drinking

Eskis.

I am hungry

Cvlvwes.

I am thirsty

Cvwvnhkes.

I want this

Heyvn cvyaces.

I want that

Mvn cvyaces.

I am saying it

Makis.

I know

Kerris.

I am going

Ayis.

I am jumping

Taskis.

I see it

Hecis.

I am reading it

Oh-onayis.

I am writing it

Hoccicis.

I have it

Ocis.